Przyczyny
nadmiernego
zadłużenia

Masz zadłużenie w P.R.E.S.C.O.?

Skorzystaj z naszych porad,

by uporać się z istniejącym długiem
lub uniknąć go w przyszłości.

Tel. 67 352 00 00

Nadmierne zadłużenie oznacza zaciągnięcie zobowiązania lub też kilku zobowiązań na kwotę, która stanowi zbyt duże obciążenie dla domowego budżetu. W tej sytuacji regulowanie Twoich płatności staje się praktycznie niemożliwe, co prowadzi do utraty płynności finansowej. Dlatego warto zwrócić uwagę na to, co sprawia, że nadmierne zadłużenie powstaje, by nie popełniać tych błędów i ustrzec się od problemów finansowych.

Wśród najczęstszych przyczyn nadmiernego zadłużenia należy wymienić:

  • podpisywanie umów kredytowych bez zapoznania się z ich warunkami,
  • nieumiejętna ocena własnych możliwości finansowych,
  • życie ponad stan i brak kontroli wydatków,
  • zapominalstwo lub nieodbieranie korespondencji w natłoku obowiązków,
  • nierozsądne zapożyczanie się w instytucjach oferujących tzw. chwilówki lub pożyczki z wysokim oprocentowaniem,
  • zdarzenia losowe,
  • brak nawyku gromadzenia oszczędności, które mogłyby stanowić bufor bezpieczeństwa w przypadku niespodziewanych negatywnych wydarzeń,
    a także
  • wyłudzenia lub oszustwa dokonywane przez osoby trzecie.