Kalkulator
odsetek

Masz zadłużenie w P.R.E.S.C.O.?
Skontaktuj się z nami!
Pomożemy Ci pozbyć się finansowych trudności.
Tel. 67 352 00 00

 

Skorzystaj z poniższego kalkulatora, by wyliczyć odsetki ustawowe wynikające z zadłużenia.

 

Odsetki to uregulowana prawnie opłata, jaką ponosisz za korzystanie z cudzych pieniędzy. Odsetki naliczane są również, gdy opóźniasz się ze spełnieniem świadczenia. 
Odsetki należą się tylko wtedy, gdy wynika to z umowy, ustawy, orzeczenia sądowego lub decyzji innego właściwego organu.
Jeżeli umowa nie określa, jaka jest wartość odsetek, wtedy należne są odsetki ustawowe.

Rozwiń

Art. 481 K.C.
Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. 
Art. 509. K.C.
§ 2. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.

Rozwiń

Obecnie odsetki ustawowe wynoszą 13% w stosunku rocznym.
Poniżej znajduje się informacja na temat odestek ustawowych jakie obowiązywały w okresie od 1 maja 1993r :
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów: 

 • od 15 grudnia 2008 roku odsetki ustawowe wynoszą 13% w stosunku rocznym (Dz.U. nr 220, poz. 1434),
 • od 15 października 2005 roku odsetki ustawowe wynosiły 11,5% w stosunku rocznym (Dz. U. Nr 201, poz. 1662),
 • od 10 stycznia 2005 roku odsetki ustawowe wynosiły 13,5% w stosunku rocznym (Dz. U. Nr 3, poz. 16),
 • od 25 września 2003 roku odsetki ustawowe wynosiły 12,25% w stosunku rocznym (Dz. U. Nr 166, poz. 13),
 • od 01 lutego 2003 roku odsetki ustawowe wynosiły 13% w stosunku rocznym (Dz. U. Nr 14, poz. 137),
 • od 25 lipca 2002 roku odsetki ustawowe wynosiły 16% w stosunku rocznym (Dz. U. Nr 117, poz. 1009),
 • od 15 grudnia 2001 roku odsetki ustawowe wynosiły 20% w stosunku rocznym (Dz. U. Nr 143, poz. 1612),
 • od 01 listopada 2000 roku odsetki ustawowe wynosiły 30% w stosunku rocznym (Dz. U. Nr 90, poz. 996),
 • od 15 maja 1999 roku odsetki ustawowe wynosiły 21% w stosunku rocznym (Dz. U. Nr 43, poz. 429),
 • od 01 lutego 1999 roku odsetki ustawowe wynosiły 24% w stosunku rocznym (Dz. U. Nr 7, poz. 52),
 • od 15 kwietnia1998 roku odsetki ustawowe wynosiły 33% w stosunku rocznym (Dz. U. Nr 106, poz. 668),
 • od 01 stycznia1997 roku odsetki ustawowe wynosiły 35% w stosunku rocznym (Dz. U. Nr 151, poz. 713),
 • od 15 grudnia 1995 roku odsetki ustawowe wynosiły 46% w stosunku rocznym (Dz. U. z 1996r.  Nr 141, poz. 694,
 • od 1 maja 1993 roku odsetki ustawowe wynosiły 54% w stosunku rocznym (Dz. U. Nr 33, poz. 148).
Rozwiń