Dług
co to oznacza?

Dług co to oznacza?

Masz zadłużenie w P.R.E.S.C.O.?

Skorzystaj z naszych porad, by uporać się z istniejącym długiem lub uniknąć go w przyszłości.

Tel. 67 352 00 00
 

Zadłużenie powstaje, gdy przestajesz terminowo regulować swoje zobowiązania. Jeśli zalegasz z rachunkami za prąd, gaz czy wodę, nie spłacasz rat kredytu bądź pożyczki lub masz zaległości związane z innymi płatnościami, nie spodziewaj się, że firma, której jesteś winny pieniądze, zapomni o tym. Przypomni jej o tym system księgowy i będzie starała się wykorzystać różne możliwości, żeby odzyskać należne jej środki.

Porozumienie to najtańsze rozwiązanie

Jeśli będziesz długo zwlekać z zapłatą za rachunki, spłatą kredytu lub pożyczki, instytucja, której jesteś winny pieniądze, może sprzedać Twój dług firmie windykacyjnej. Wówczas staniesz się jej dłużnikiem. Musisz się więc spodziewać, że podejmie ona wszelkie dozwolone prawem kroki, by należne środki odzyskać. Najpierw jednak będzie starała się porozumieć w sprawie spłaty długu. To dla Ciebie najkorzystniejsze rozwiązanie. Jeśli nie zdecydujesz się z niego skorzystać, windykator podejmie kroki formalne. Będzie to dla Ciebie oznaczać dodatkowe koszty, które w świetle prawa będziesz musiał ponieść.

Wciąż nie płacisz – co wtedy?

Im dłużej nie płacisz, tym wyższe koszty będziesz musiał później ponosić, i to nie tylko finansowe. Sprawa zadłużenia zostanie skierowana na drogę sądową, co tylko przysporzy Ci więcej niedogodności i dodatkowych nerwów. Nie unikniesz też kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego. Co więcej, dane o zadłużeniu mogą zostać dopisane do rejestru Biura Informacji Gospodarczej. Ta baza to swoistego rodzaju ostrzeżenie dla przedsiębiorców przed nierzetelnym klientem. Figurowanie w tym rejestrze wpływa więc negatywnie na wizerunek osoby zadłużonej i często stanowi dla niej przeszkodę w uzyskaniu kredytu czy pożyczki w przyszłości.